AflamFree

1992

Shola Aur Shabnam 1992 6.6

Shola Aur Shabnam 1992

1992
Hard Boiled 1992 7.9

Hard Boiled 1992

1992
Stalin 1992 7.2

Stalin 1992

1992
Buffy the Vampire Slayer 1992 5.6

Buffy the Vampire Slayer 1992

1992
Final Analysis 1992 5.8

Final Analysis 1992

1992
Single White Female 1992 6.3

Single White Female 1992

1992
Bitter Moon 1992 7.1

Bitter Moon 1992

1992
Shining Through 1992 6.4

Shining Through 1992

1992
Glengarry Glen Ross 1992 7.8

Glengarry Glen Ross 1992

1992
White Men Can’t Jump 1992 6.7

White Men Can’t Jump 1992

1992